Wybór agregatu prądotwórczego

Agregat prądotwórczy to urządzenie elektromagnetyczne, które konwertuje energię mechaniczną na elektryczną. Innymi słowy stanowi samodzielne źródło prądu. Generatory mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej: np. na placach budowy, kempingach, niektórych imprezach plenerowych, oraz wszędzie tam, gdzie nastąpiła awaria sieci zewnętrznej.

Agregat prądotwórczy jednofazowy i trójfazowy

Wybierając generator musimy mieć na uwadze to, jaki odbiornik będzie nim zasilany. Odbiorniki dzielą się według rodzaju odbieranej mocy na: indukcyjne, rezystancyjne oraz nieliniowe. Rodzaje odbiorników można podzielić również na jednofazowe i trójfazowe, które wymagają zasilania odpowiednio z agregatów jednofazowych lub trójfazowych. Generator jednofazowy sprawdzi się w przypadku odbiorników o małej mocy i maksymalnym napięciu 230 V. Zazwyczaj są to urządzenia domowe, takie jak sprzęt kuchenny oraz elektryczne silniki jednofazowe. Jednakże część wyposażenia domu, np. trójfazowe kuchnie AGD, działa jedynie dzięki wykorzystaniu dużej mocy. Aby móc je zasilić, należy wykorzystać agregator trójfazowy, do którego można podłączyć również odbiorniki jednofazowe.

Istotne parametry

Wybierając agregat prądotwórczy należy zwrócić uwagę na kilka ważnych parametrów. Przede wszystkim przy wyborze mocy urządzenia, trzeba pamiętać, że jego moc musi być większa od mocy energii pobieranej przez podłączone do niego odbiorniki. Moc niektórych generatorów prądu podana jest w kilovoltamperach (kVA). Aby przeliczyć ją na moc w kilowatach, należy pomnożyć moc w kVA przez tzw. współczynnik mocy constans, czyli przez 0,8. Innym z bardziej istotnych parametrów, którymi kierujemy się podczas zakupów jest moc awaryjna. Oznacza ona moc zespołu, którego używamy w przypadku awaryjnego zasilania. Innymi słowy jest to moc dostępna przy zmiennym obciążeniu, która nie dopuszcza się przeciążeń. Moc stała natomiast, czyli inaczej nominalna to moc przy ciągłej pracy dla nieograniczonego czasu pracy. W przypadku mocy ciągłej w razie potrzeby możliwe jest 10% przeciążenie.