Jak podłączyć agregat prądotwórczy do sieci?

Istnieją dwa podstawowe sposoby podłączenia agregatu prądotwórczego do sieci zasilania. Połączenie z ręcznym przełączaniem zasilania sieciowego na zespół prądotwórczy oraz podłączenie z automatyką ZSR. Wyjaśniamy, jak działa każdy z tych rodzajów podłączeń.

Połączenie SIEĆ – 0 – AGREGAT

Pierwszym sposobem podłączenia agregatu prądotwórczego do sieci jest zastosowanie przełącznika SIEĆ-0-AGREGAT. W przypadku tego połączenia, po ręcznym lub automatycznym uruchomieniu agregatu, użytkownik instalacji musi samodzielnie przełączyć zasilanie z sieciowego na zespół prądotwórczy.Ta metoda ma ten minus, że musimy co jakiś czas sprawdzać, czy nastąpił powrót napięcia z zasilania podstawowego. W przeciwnym razie, może zdarzyć się sytuacja, że będziemy marnować paliwo na pracę agregatu, zamiast korzystać z „tańszego prądu” z elektrowni.

Automatyka SZR

Drugi sposób na podłączenie agregatu prądotwórczego to instalacja automatyki SZR. Po uruchomieniu agregatu, układ automatyki automatycznie wyłapie napięcie pochodzące z prądnicy i sam wykona przełączenie styczników zasilających instalację. Gdy zasilanie z sieci energetyki zawodowej powróci, układ znów wróci na odbiór na zasilaniu podstawowym.Zastosowanie automatyki ma również dodatkową zaletę. Układ ten będzie automatycznie włączał i wyłączał silnik agregatu bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika. Dzięki temu, będziemy mieć cały czas dostęp do zasilania albo z agregatu, albo z sieci energetyki zawodowej.

Pamiętaj o zgłoszeniu agregatu

Pamiętajmy, że każde podłączenie na stałe agregatu prądotwórczego do instalacji odbiorczej należy zgłosić w odpowiednim zakładzie energetyki zawodowej, do której dana instalacja jest przyłączona. W praktyce oznacza to, że właściciel musi opracować tzw. instrukcję współpracy z zakładem energetycznym. W instrukcji opisujemy sposób podłączenie agregatu prądotwórczego i przełączania zasilania. Opisujemy w nim także posiadany przez nas zespół prądotwórczy.Jeżeli nie chcemy inwestować we własny agregat, a przerwy w dostawie energii są w naszym rejonie incydentalne, możemy skorzystać z usługi wynajmu. Wynajem generatorów prądu pozwala uniknąć kosztów zakupu, ograniczyć zapasy i koszty magazynowania urządzenia oraz zyskać dostęp pomocy technicznej, która będzie czuwać nad poprawnym działaniem agregatu i dokona wszelkich niezbędnych połączeń.