Czym jest agregat prądotwórczy i kiedy się go stosuje

Agregat prądotwórczy, czyli inaczej generator prądotwórczy jest urządzeniem elekromagnetycznym, które służy do produkcji prądu elektrycznego. Stosuje się go w przypadkach, kiedy nie mamy możliwości podłączenia się do sieci energetycznej. Praca agregatu możliwa jest dzięki silnikowi spalinowemu, w który jest wyposażony. Kolejnymi istotnymi elementami są: rozdzielnica elektryczna oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Budowa agregatu prądotwórczego

Agregat prądotwórczy zbudowany jest z niewielu elementów, jednakże jego działanie oparte jest na wyższej technologii. Generatory prądotwórcze mogą się nieco od siebie różnić. Wyróżniamy prądnice synchroniczne i asynchroniczne. Najczęściej używana jest jednak wersja synchroniczna, a to ze względu na możliwość uzyskania pełnej kontroli nad parametrami jej pracy. Agregat składa się ze stojana, na którego obwodzie umieszczone są cewki. To w nich wytwarzane jest napięcie zmienne, co pozwala na uzyskanie prądu zmiennego. Kolejny ważny element to wirnik, umieszony we wnętrzu stojana. Wirnik osadzony jest na wale, na którym z kolei znajduje się cewka wzbudzająca, do której doprowadza się prąd stały. Dzięki niemu w wirniku wytworzone jest odpowiednie pole magnetyczne, a w czasie jego obrotu, dochodzi do zmiany strumienia pola. Pole magnetyczne przenika przez cewki, co pozwala w wyniku indukcji elektormagnetycznej, na uzyskaniu prądu zmiennego.

Kiedy stosuje się agregat prądotwórczy

Agregaty prądotwórcze używane są głównie w budownictwie, w przypadku kiedy sieć energetyczna jeszcze nie istnieje, a konieczne jest zasilenie wszystkich maszyn potrzebnych podczas budowy. Problem ten dotyczy najczęściej prac drogowych. Generatorów prądu  używa się również w celu nagłośnienia i oświetlenia plenerowych imprez masowych. W tym wypadku warto również mieć na uwadze fakt, że czasem zdarzają się przerwy w dostawie prądu. Dlatego nawet jeśli organizujemy imprezę w miejscu, w którym  jest możliwość podłączenia się do sieci, należy zabezpieczyć się na każdą okoliczność.